Hrvatski jezik
pretplatite se na vijesti košarica (0)

Zašita privatnosti

 

 

Podaci koje korisnik dostavlja preko obrazaca na stranicama Clar.hr ili nekako drugačije (putem e-maila, telefona i dr.), povjerljivi su i tretiraju se u skladu s važećim slovenskim zakonodavstvom. Osobne podatke će Clar.hr čuvat i sprječavati njihovu zlouporabu. Osobni podaci bit će korišteni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost. 
Za čuvanje osobnih podataka odgovoran je i korisnik sam i to tako da i sam mora voditi brigu o sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke.

 

Podaci korisnika niti u jednom slučaju neće biti predani neovlaštenim osobama.

Copyright © 2012 - 2020 Clar Sva prava pridržana.